Krav, Inkasso & Delgivning

  Vi erbjuder att effektivisera er kravhantering genom ett upplägg
  av moderna inkasso- och delgivningsrutiner som passar er
  verksamhet och som kommer att minimera era kundförluster,
  öka effektiviteten samtidigt som indrivningskostnaderna hålls
  nere. Vi har inkassotillstånd och kan inkassotjänster!

  Genom att koppla ihop kravhantering med delgivning kan
  snabbare resultat erhållas! Kravhanteringen blir både
  personligare och kraftfullare redan initialt, vilket är viktigt när de
  första påminnelse- eller inkassobreven inte lett till betalning.
  Särskilt effektiv kravhantering är delgivning av  betalnings -
  anmaning enligt konkurslagen.

  Vid indrivning av fordringar är delgivningen ofta en akilleshäl
  i sammanhanget. Utan korrekt delgivning kan inte fordringen
  eller annan handling, processuellt drivas vidare. Våra jurister
  har specialkompetens inom området och vi erbjuder privata
  delgivningstjänster i storstadsområden med egna förordnade
  delgivningsmän.

  DELGIVNINGSFORMER
 • Ordinär delgivning - Delgivning som handläggs skyndsamt
  men ej med särskild förtur. Inkluderar adressutredning samt       
  sökning i register. Lämpligt vid vanliga kravärenden,
  uppsägningar etc.

 • Express delgivning - Delgivning som handläggs omgående
  och extra skyndsamt samt med förtur. Inkluderar fullständig
  adressutredning samt sökning i register. Ärendet  kan efter
  överenskommelse avhämtas och avlämnas personligen hos
  kunden. Lämpligt vid konkursärenden, avhysningar etc.

 • Preskriptionsdelgivning - Delgivning som handläggs inom
  ramen för preskriptionstiden.

 • Utlandsdelgivning.

  UPPDRAGET
 • Delgivningsförsök påbörjas snarast möjligt efter uppdraget
  inkommit, vanligen samma dag.

 • Uppdraget är inte begränsat till ett visst antal delgivningsförsök,
  utan fortsätter till dess att vi lyckats eller samtliga möjligheter
  uttömts.

  UPPDRAGSTYPER
  Vi kan utforma delgivningstjänster utefter kundens egna behov.
  Delgivningstyper som vi standardmässigt erbjuder:

 • Partsdelgivningar
 • Betalningsanmaningar enligt konkurslagen 2:9
 • Avhysningar
 • Uppsägningar
 • Preskriptionsärenden
 • El-delgivning

  PRISER
  Priser från 800 kr per delgivningsuppdrag.
  Vid större volymer eller särskilda önskemål lämnas offert.

  Kontakta oss idag för en kostnadsfri genomgång av ert  
  inkasso- och/ eller delgivningsbehov.


  KRAV ENLIGT ABL 25:18 (personligt ansvarsgenombrott)
  Aktiebolagslagen öppnar en möjlighet att under vissa
  omständigheter utkräva ekonomiskt ansvar direkt från
  aktiebolagets företrädare personligen (s k personligt
  ansvarsgenombrott). Våra jurister kan vid en genomgång av
  kravärenden göra en sådan ansvarskontroll och även aktivera
  kravhandläggning i ärenden som kanske redan avslutats som
  "resultatlösa".

  Kontakta oss idag för en genomgång av era kravärenden och
  huruvida personligt ansvarsgenombrott kan aktualiseras.
AddCorp
Adding value
Copyright 2006 AddCorp KB
ONLINE
JURIST
Juridisk
assistans

400 kr

Svar inom 24 tim
via e-post

24H

"Delgivning innebär
normalt att en
handling
överlämnas till den
som söks  och att
denne skriftligen
erkänner att han
tagit emot den på ett
sätt som är
föreskrivet i lag"
Kunder som vi
hjälper med
delgivning innefattar:

Företag, enskilda,
fordringsägare, banker,
finansbolag, inkassobolag,
jurist- och advokatfirmor,
myndigheter,
fastighetsägare,
elbolag m.m.
Juridiska
dokument


600 kr


Alla former av
juridiska dokument
inklusive rådgivning
AddCorp har
inkassotillstånd och
står under
Datainspektionens
tillsyn!
SUPERBRÅTTOM?

Fråga oss om
"delgivning av
betalningsanmaning
enligt konkurslagen"