Juridiskt tillgångsskydd för företagare

  Som företagare kan man lätt hamna i situationer där företagets
  dåliga ekonomi får stora negativa konsekvenser för privat -
  ekonomin. Det kan i aktiebolag röra sig om personliga
  borgensåtaganden gentemot finansiärer och leverantörer,
  företrädaransvar för skatter eller personligt betalningsansvar
  enligt aktiebolagslagen.

  För att undvika sådana situationer är det viktigt att vara proaktiv.
  Vänta inte! Våra jurister erbjuder en snabb och kompetent
  genomgång av den individuella situationen och föreslår därefter
  lämpliga lösningar för att skydda företagarens privatekonomi,
  enligt nedan upplägg:

 • Genomgång med konsekvensansalys
 • Strategiskt upplägg av lämpliga individuella lösningar, vilket kan
  innefatta framtagande av exv. kontrollbalansräkning, förhandling
  med tredje part (leverantörer, finansiärer, hyresvärd, etc.) och
  ytterst bolagsavveckling, styrelse- och ägarändring m.m.


  Obeståndsbolag

  Ett bolag på obestånd ska normalt försättas i konkurs. Att sitta
  som ägare eller styrelseledamot i ett sådant bolag har legala
  konsekvenser - innefattande straffrättsliga - om det vill sig illa.
  Det är viktigt att söka juridisk rådgivning om man befarar att en
  verksamhet som man äger eller är styrelseledamot i,  är eller är
  väg att bli insolvent.

Copyright 2006 AddCorp KB
AddCorp
Adding value
ONLINE
JURIST
Juridisk
assistans

400 kr

Svar inom 24 tim
via e-post

24H