Juridiska dokument

  Våra jurister erbjuder kvalificerade juridiska dokument som
  skräddarsys för just den aktuella kundens behov, inklusive
  juridisk rådgivning. Pris mellan 600 - 900 kr per dokument.

  Familjerätt
 • Samboavtal
 • Äktenskapsförord
 • Testamente
 • Bodelning

  Äganderätt och nyttjande
 • Köpavtal
 • Hyresavtal
 • Hyresavtal, bostad
 • Samägandeavtal
 • Gåvobrev
 • Nyttjanderättsavtal
 • Skuldebrev; enkla/ löpande

  Bolagsrätt
 • Bolagsavtal
 • Kompanjonsavtal
 • Samarbetsavtal
 • Licensavtal

  Övrigt
 • Individuella avtal
 • Fullmakt

  Du beställer ett dokument genom att börja med att kontakta
  oss via ett enkelt e-post meddelande. Vår jurist kommer i sitt
  svar att  leda Dig rätt och formulera det legala dokument som
  Du behöver samt kontrollerar även att det blir helt juridiskt
  korrekt. Finns inte det dokument du söker ? Tveka inte att  
  kontakta oss
Copyright 2006 AddCorp KB
ONLINE
JURIST
Juridisk
assistans

400 kr

Svar inom 24 tim
via E-mail

24H
AddCorp
Adding value
Juridiska
dokument


600 kr


Alla former av
juridiska dokument
inklusive rådgivning

  VIKTIG INFORMATION!

  BOR DU UTOMLANDS HELT ELLER TIDVIS?

  Nya EU-regler (650 / 2012) gäller fr.o.m augusti 2015 för alla
  svenskar som helt eller tidvis bor utanför Sverige och i ett  annat
  EU-land.

  Dessa regler gör det nödvändigt att skriva ett giltigt (både i
  Sverige och det andra EU-landet) testamente för att försäkra sig
  om att svenska arvsrättsliga regler ska gälla (exv bröstarvinges
  laglott, makes arvsrätt, 4 basbelopp-regeln för efterlevande
  make, ej personligt betalningsansvar för dödsboets skulder
  etc). I annat fall (utan testamente) finns stor risk att det andra EU-
  landets lag tillämpas automatiskt, vilket ofta ger oförutsedda
  problem och ett oönskat utfall.

  Våra jurister kan snabbt bedöma Din individuella situation och
  upprätta ett giltigt testamente som garanterar att svensk arvsrätt
  gäller och att Dina önskemål respekteras samt att  efterlevande
  make och arvingar skyddas. Pris från 800 kr per testamente.

  Kontakta oss förutsättningslöst om Du helt eller tidvis bor i ett
  annat EU-land och vill vara säker på att svensk arvsrätt tillämpas
  på Din framtida kvarlåtenskap.

TESTAMENTE

800 kr


Individuellt framtagna
Rådgivning
Online handläggning