Rekrytering av medicinsk personal

  AddCorp erbjuder komplett rekryteringsservice för arbetsgivare
  med behov av högt kvalificerad medicinsk personal för fast
  anställning, såsom läkare med särskilt efterfrågad specialist-  
  kompetens.

  Vi ombesörjer rekryteringar för samtliga hälsoinstitutioner i
  Sverige, Danmark och Norge. Vårt mål är att alltid erbjuda en
  förstklassig service med hög kompetens till både arbetsgivare
  och sökande.

  Vi är specialiserade på att förmedla främst utländska (EU
  zonen) läkare till de skandinaviska länderna. För arbete inom
  både den offentliga och privata vården. Utländska läkare erbjuds
  genom vår försorg kvalificerade och belönande anställningar
  inom sin respektive specialitet. Samtidigt som kunden erhåller
  en snabb, kompetent och kostnadseffektiv tillsättning av en
  högpresterande fast anställd läkare.


  ARBETSGIVARE
  AddCorp förmedlar lämpliga sökanden, vilka redan är listade,
  kontrollerade och godkända av oss, direkt till kunden. Detta
  innebär att intervjuarbete, beslut och tillsättning kan ske både
  snabbt och effektivt. Sökanden är oftast intresserade av långa
  anställningsförhållanden, vilket innebär trygghet för alla parter.
  Det är vårt självklara mål att alltid anvisa rätt sökande från
  början, varvid sannolikheten för en snabb och lyckad rekrytering
  maximeras.

  Vi erbjuder individuella lösningar för både kunden och
  sökanden, anpassade till de skiftande behov och önskemål
  som för dagen föreligger inom hälsovården i de skandinaviska
  länderna. Vid intresse av våra tjänster – vänligen kontakta oss
  genom e-mail eller telefon.


  LÄKARE
  AddCorp förmedlar en mängd passande arbetstillfällen i
  Skandinavien för läkare med specialistkompetens inom
  områden där det råder särskild brist. Om Du är intresserad att
  presentera dig själv för en passande arbetsgivare eller direkt
  ansöka om ett passande arbete – vänligen kontakta oss genom
  e-mail eller telefon.

  All vår service till sökande är KOSTNADSFRI.


                 

  In English                                En Español            

    
                                                               

Copyright 2006 AddCorp KB

TRANSLATION

English, Spanish
French, German &
Russian

Competent
Quick
Cheap
AddCorp
Adding value