ONLINE Jurist - Direkt svar via e-post

  Vi kommer alla i daglig kontakt med allehanda juridiska
  spörsmål. Det kan vara både små och stora frågor som skall
  hanteras korrekt. Vissa frågor behöver besvaras omgående.
  Konsekvenserna av att avstå från ett beslut eller att fatta ett
  felaktigt beslut kan bli dyrt och i värsta fall ödesdigert.

  Samtidigt finns ett förståerligt motstånd mot att kontakta en
  jurist i varje fråga, dels av tidsskäl och dels av kostnadsskäl.
  Att anlita traditionell juridisk expertis är ofta förknippat
  med onödig tidsåtgång och stora kostnader.

  För att underlätta att få snabb, behövlig och kostnadseffektiv
  juridisk assistans ger vi ONLINE via e-mail både assistans och
  rådgivning. Vi täcker flera juridiska områden, bl a:

 • Affärsjuridik (avtalsrätt, köprätt, krediträtt, fordringsrätt m.m)
 • Affärsavtal, kompanjonavtal, samarbetsavtal
 • Bolagsrätt
 • Konsument- och marknadsföringsrätt.
 • Arbets- och anställningsrätt
 • Generationsskifte, utflytt, internationell rätt
 • Familjerätt och arvsrätt
 • Immigrationsrätt

  SÅ ENKELT ÄR DET !
  Det krävs inget formellt avtal för att anlita våra tjänster. Ni
  kontaktar oss enkelt genom e-post med en kort presentation
  samt den aktuella frågeställningen. Inom 24 timmar kommer
  en av våra jurister att kontakta er med en bekräftelse och
  därefter med svaret frågeställningen. Om ni har uppföljande
  frågor inom ramen för frågeställningen så besvaras även dessa
  inom det angivna priset, tills dess att ett fullständigt svar
  föreligger.

  PRISER OCH VILLKOR
  Vi tillämpar en enkel och rak tariff på 400 kr per besvarad
  frågeställning. Utifall frågeställningen är komplicerad till sin
  art eller innehåller flera delfrågor etc., kan ett pristillägg
  aktualiseras, baserad på beräknad mertid. Dock alltid efter
  accept från kunden först. Även formulering av juridiska skrivelser
  och dokument utförs efter särskild överenskommelse. Efter
  utfört arbete erhåller ni en e-post faktura. Enkelt och smidigt !
Copyright 2006 AddCorp KB
AddCorp
Adding value
ONLINE
JURIST
Juridisk
assistans

400 kr

Svar inom 24 tim
via e-post

24H
Juridiska
dokument


600 kr


Alla former av
juridiska dokument
inklusive rådgivning